STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS

helpt vluchtelingen in nood

 

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) helpt buitenlanders ((ex-) asielzoekers, uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure), die zonder inkomsten en overheidssteun in Nederland proberen te overleven. Verreweg de meeste cliënten van de stichting komen niet (meer) in aanmerking voor hulp door de reguliere, door de overheid gefinancierde instellingen.

 

De sociaal juridische dienstverlening is de kerntaak van SDB. Als het om een ongedocumenteerde gaat wordt aan de hand van zijn verhaal en van de inhoud van zijn dossier beoordeeld of er een reële kans is om alsnog een vergunning tot verblijf te krijgen. Als dat zo is, en dat is regelmatig het geval, dan volgt verwijzing naar een advocaat. Vaak blijkt het belangrijk dat het bureau voorbereidend werk voor de advocaat kan doen. Het is gebruikelijk mee te gaan naar de advocaat, al was het maar om er zeker van te zijn dat cliënt en advocaat elkaar begrijpen.

 

Daarnaast ondersteunt SDB cliënten bij het vinden van een stabiele leefomgeving, zodat zij weer een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Veel cliënten hebben ernstige gezondheidsproblemen, vaak van psychische aard. Wanneer zij bij ons bureau komen, zijn zij doorgaans niet of niet meer in behandeling voor hun klachten. SDB ziet het als haar taak om hen zo snel mogelijk naar de gezondheidszorg te verwijzen. Er worden contacten gelegd en onderhouden met huisartsen, tandartsen, apothekers, ziekenhuizen, instellingen voor GGZ enzovoort. Vaak wordt met de cliënt naar de behandelaar meegegaan. Dit zorgt meestal voor een betere communicatie tussen behandelaar en cliënt en voorkomt daardoor misverstanden.

 


SDB zoekt nieuwe bestuursleden!

De SDB is door omstandigheden op korte termijn op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Een belangrijke taak van het vernieuwde bestuur zal de fondsenwerving zijn. De tijdsbesteding is gemiddeld een halve dag in de vier weken en eens in de zeven weken een vergadering. Voor secretaris en penningmeester kost het wat meer tijd. Heeft u belangstelling, aarzel dan niet om te bellen of te mailen. Meer informatie vindt u ook in onze jaarverslagen op onze website. Contact: Teije Bakker (voorzitter), teijebakker@ziggo.nl, tel. 030 -2315232

 

 

Home      Praktijkvoorbeeld      Bestuur en medewerkers      Steun ons     Wij bedanken     Links     Contact

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

Actualiteit
Voor actueel nieuws over vluchtelingen-problematiek: bezoek onze Facebookpagina:
(klik op logo)