Een minderjarige jongen uit Libië komt in september 2011 met een boot vol mensen in Lampedusa aan. Uiteindelijk in Nederland aangekomen doorloopt hij een Dublin-procedure en hij mag blijven. Als minderjarige komt hij onder de hoede van Stichting Nidos (voogdijinstelling). Hij belt ons op vanuit het AZC Luttelgeest, als hij bijna jarig is en 18 wordt, de leeftijd waarop hij het AZC moet verlaten .Wij begeleiden hem en adviseren hem om in Oost-Flevoland te blijven, omdat hij in Almere al bekend is bij een huisarts, psychiater en het Flevoziekenhuis. Bovendien is hij vertrouwd met de plaatselijke moskee. We brengen hem in contact met het Inloophuis, waar hij overdag welkom is.

 

De nachtopvang blijkt niet geschikt voor hem en hij verblijft zolang op een kamertje bij iemand. Op een dag maakt zijn advocaat een ernstige fout en daardoor belandt hij in Vreemdelingenbewaring. Als hij na een half jaar vrijgelaten wordt, helpen wij hem bij het weer opstarten van zijn psychiatrische behandeling en bezoeken aan het ziekenhuis in Almere. Het is beter dat hij bij dezelfde behandelaars blijft en dus betalen wij zijn treinkaartjes.

 

In Haarlem, bevindt zich "Stem in de Stad" een zusterorganisatie van de SDB. Onze cliënt heeft dat inmiddels ook ontdekt. Wij maken zijn woon- en leefgeld over aan Stem in de Stad, zij overhandigen hem wekelijks zijn leefgeld zodat daar enige controle over is. Hij volgt daar Nederlandse les en trainingen en we overleggen gezamenlijk hoe wij hem opnieuw in een (verblijfs)procedure kunnen krijgen.

 

Zo wordt het een cliënt zonder geld, onderdak en behandeling belet verder te zwerven door Nederland en kan er in rust gewerkt worden aan zijn toekomst.

EEN PRAKTIJKVOORBEELD

 

 

STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS

helpt vluchtelingen in nood

 

Home      Praktijkvoorbeeld      Bestuur en medewerkers      Steun ons      Wij bedanken     Links     Contact

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken