Niet alleen asielzoekers maar ook migranten die hun reguliere verblijfstatus zijn kwijt geraakt zijn in onze aandacht komen te staan. Het Straatpastoraat waarmee wij samenwerken komt deze mensen het vaakst tegen. Vaak komen zij uit de noordelijke landen van Afrika, Marokko en Algerije. Het zijn de kinderen van arbeidsmigranten uit die landen die in de jaren '70 naar NL kwamen. Inmiddels 40-plussers, vaak door drugsgebruik getekend en hun verblijfsvergunning daardoor kwijtgeraakt.

In het jaar 2022 startten wij voor één van hen een procedure o.g.v. art. 64 voor uitstel van vertrek op medische gronden. Betrokkene gebruikte al enkele jaren geen harddrugs meer (opiaten) maar heeft wel Methadon nodig om dat zo houden. Met deze onderhoudsdosis heeft hij geen behoefte meer aan het gebruik van heroïne. Methadongebruik moet wel medisch begeleid worden. Wanneer hij uitgezet zou worden naar Marokko krijgt hij pijnlijke verschijnselen van onthouding te doorstaan. Betrokkene woont sinds zijn 17e jaar in Nederland en kent Marokko niet. Zijn hele familie vader broers en zussen neven en nichten wonen in Nederland. Betrokkene is doodsbang om zonder familie in Marokko te belanden. Door de juridische procedure en een zitting bij de Rechtbank is hij zeer angstig geworden. In de zomer van 2023 is hij zo wanhopig dat hij na een suïcidepoging in het Academisch Ziekenhuis Utrecht op de Intensive Care terecht komt. De psychiater van de Jellinek kliniek erkent zijn wanhoopsdaad als zeer serieus. Wij dienen opnieuw een art.64 in met dit nieuwe medische gegeven. De IND reageert hierop hem gedurende de nieuwe aanvraag procedure een tijdelijke verblijfsvergunning te geven omdat het ze niet lukt tijdig een beslissing te geven.

Vanaf de zomer van 2023 begeleiden wij een andere Marokkaanse man met ongeveer dezelfde problematiek en bekend bij de Jellinek. Tijdens de zomervakantie is de Utrechtse politie ingezet om mensen van o.a. Marokkaanse afkomst op te sporen. Terwijl deze meneer zojuist door het maatschappelijk werk van de Jellinek is geplaatst bij STEK, waar hij eindelijk een bed heeft gekregen, pakt de politie hem op. Wij hebben dit aan de gemeente Utrecht gemeld. Hij werd uitgezet naar Marokko, na nog een tijd in de isoleercel te hebben doorgebracht. De piketadvocaat, die er enkele dagen over deed hem daar op te zoeken, heeft geen vuist gemaakt. Betrokkene heeft nog een vader in Nederland en was kleuter toen hij via immigratie van zijn ouders in Nederland kwam. In Marokko kon hij een kamertje huren bij een verre neef, maar aan werk komen is alleen al door zijn taalachterstand niet mogelijk. Tot op heden wordt er door de SDB leefgeld aan hem overgemaakt. (zie ook verslag van onze vrijwilliger Anton, in bijlage 2 van het SDB Jaarverslag 2023)

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 

 

STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS

helpt vluchtelingen in nood

 

Home      Praktijkvoorbeeld      Bestuur en medewerkers      Steun ons      Wij bedanken     Links     Contact

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken