Gastarbeiders vestigden zich in Nederland in de jaren '70. Niet alle migrantenkinderen kwamen goed terecht en zij raakten al vroeg verslaafd.
Om aan hun middelen te komen werden er winkeldiefstallen gepleegd, meestal alleen om hun eigen gebruik te bekostigen. Maar na een tiental jaren zijn dat er heel veel, en telt de IND dat bij elkaar op, en zit iemand een lange tijd opgesloten. Bij sommigen wordt dan hun verblijfsvergunning ingetrokken, en een procedure daartegen niet gewonnen. Dan heb je geen recht meer op werk, uitkeringen, sociale voorzieningen, terwijl je je halve leven in Nederland hebt gewoond.

 

In juli 2022 startte de SDB een aanvraag art. 64 VW (uitstel van vertrek om medische redenen) voor meneer A. geboren in Marokko. Hij wordt met methadon behandeld door een verslavingskliniek. Dit zal hij altijd moeten gebruiken, en wel onder controle van de verslavingsarts. In Marokko lukt dat niet. In de aanvraag werd meegenomen dat de meneer een familieleven heeft (art.8 EVRM), familieleden die allen wel genaturaliseerd zijn. Tijdens de aanvraag steunen wij hem met 200,--euro, waarmee hij zo lang bij zijn broer mag slapen.

 

Soedan
Een verblijfsvergunning van oma voor verblijf bij kleinzoon. Een procedure die de SDB startte en begeleidde van maart 2020 tot 14 april 2022, de dag van het ingaan van de verblijfsvergunning. De IND verleende dit o.g.v. familieleven, artikel 8 EVRM. Hierbij speelde de rechten van het kind een belangrijke rol. Kleinzoon heeft een verstandelijke beperking en heeft zich vanaf zijn geboorte gehecht aan oma die een speciale band met hem heeft en hem goed begrijpt. Door de inzet van niet alleen betrokkene zelf, speciaal onderwijs, gezinsbegeleiders, vele deskundigenrapporten en een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de familie kon dit tot stand komen.

De SDB heeft vanaf het begin tot een paar maanden na het verkrijgen van de verblijfsvergunning de huur van 300,-- euro voor een kamertje voor oma bekostigd. Zij kon niet bij haar dochter en kleinkinderen wonen; het gezin zou dan geen huurtoeslag meer mogen ontvangen. Daarnaast werden de kosten voor een verwantschapsonderzoek betaald.

EEN PRAKTIJKVOORBEELD

 

 

STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS

helpt vluchtelingen in nood

 

Home      Praktijkvoorbeeld      Bestuur en medewerkers      Steun ons      Wij bedanken     Links     Contact

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken