SDB werkt veel samen met derden. Dit is vooral van belang wanneer het gaat over cliënten in andere plaatsen. Dat SDB cliënten heeft buiten stad en regio Utrecht heeft twee redenen. Ten eerste zwerven mensen uit de doelgroep van Utrecht nogal eens naar een andere plaats en SDB kan hen niet allemaal aan onderdak in Utrecht helpen. Ten tweede verwijzen particulieren en instellingen op grond van goede ervaringen met SDB dikwijls iemand naar het bureau door. Hieronder vindt u links naar andere organisaties die ook vluchtelingen helpen:


Opvanginstanties:

STIL

Tussenvoorziening

Villa Vrede

Seguro

Toevlucht

Huize Agnes

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)

Landelijke organisaties:

VluchtelingenWerk Midden Nederland (VMN)

Stem in de stad
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)

Meldpunt Vreemdelingendetentie
Defence for Children International Nederland
Amnesty International

 

www.doktersvandewereld.org

LINKS

 

STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS

helpt vluchtelingen in nood

 

Home      Praktijkvoorbeeld      Bestuur en medewerkers      Steun ons      Wij bedanken     Links     Contact

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken