STEUN ONS EN HELP EEN VLUCHTELING

 

 

Het werk van de stichting wordt gedaan door vrijwilligers en is afhankelijk van giften.
 

U kunt het werk van onze stichting steunen. Dit kan door een eenmalige donatie aan de Stichting Dienstverlening Buitenlanders

Iban: NL64 INGB 0004 2534 82 t.n.v. SDB te Utrecht

 

Wilt u een vast bedrag doneren, dan kunt u hier een machtigingsformulier downloaden.

 

 


  De SDB is aangewezen als
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  Dit betekent (o.a.) dat uw giften belastingvrij zijn.

  (Volgens artikel 5.3 en 5.4 van de Stichtingsstatuten,

ontvangen bestuursleden geen vergoeding, behalve          

  van in functie gemaakte kosten.)

 

Ons RSIN is: 81.42.83.287

 

 

Alvast dank voor uw gift.

STICHTING DIENSTVERLENING AAN BUITENLANDERS

helpt vluchtelingen in nood

 

Home      Praktijkvoorbeeld      Bestuur en medewerkers      Steun ons      Wij bedanken     Links     Contact

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken